π†πžπ¬π₯𝐚𝐚𝐠𝐝 𝐑𝐞𝐭 𝐰𝐞𝐞𝐀𝐞𝐧𝐝 𝐒𝐧!

π†πžπ¬π₯𝐚𝐚𝐠𝐝 𝐑𝐞𝐭 𝐰𝐞𝐞𝐀𝐞𝐧𝐝 𝐒𝐧!

Een toost met een glaasje MoΓ«t en Chandon en dan tevreden het weekend inluiden. Zojuist heb ik de opleiding tot Provocatief Coach afgerond en ben ik weer een behoorlijke set skills rijker.


Wil je meer lezen over waar ik me het afgelopen jaar in heb verdiept? Blader dan mijn brochure door op provocatief coachen. Heb je vragen of ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen, DM me dan gerust!

Humor:

Een definitie van humor, oog en gevoel voor vrolijk makende tegenstrijdigheden tussen feitelijkheid en
bedoeling van zaken, handelingen en gebeurtenissen; de neiging het vrolijk makende in gebeurtenissen,
vermengd met weemoed, het meest te doen uitkomen.
Humor is één van de meest uitgesproken methoden die binnen het provocatief coachen wordt gebruikt.
Want waarom zou je tijdens een coaching gesprek niet mogen lachen? Mag de coachee zelf dan ook niet
lachen, is de wereld te serieus? Lachen is de beste medicijn, wordt er wel eens gezegd. Dus waarom dan
niet tijdens een coachingsgesprek?


Uitdaging:

Het uitdagen; handeling van uitdagen: een uitdaging aannemen, handeling waardoor een ander
gedwongen wordt tot een reactie. Uitdaging in het coachen schept een band tussen de coach en de
coachee.
1. De cliΓ«nt meer toebedelen dat wat hem eigenlijk toekomt;
2, De cliΓ«nt aangeven dat hij niet instaat is om zelf zijn problemen op te lossen.
Deze uitdaging zorgt ervoor dat de cliΓ«nt actie gaat ondernemen. En dat hij eindelijk eens uit zijn luie
stoel komt om in beweging te komen.


Liefde:

Liefde en geluk zijn de twee meest bezongen en beschreven emotionele gemoedstoestanden van de mens.
Liefde is niet alleen de onvoorwaardelijke liefdesrelatie tussen twee mensen of tussen familieleden.
Liefde wordt in veel religies en spirituele stromingen beschouwd als een levensopvatting.
Als coach / begeleider dien je gevoel van liefde voor het probleem van je cliΓ«nt te hebben. Je moet je
helemaal kunnen inleven en uitleven op het probleem.

Β 

Related Articles

Login Form

Free Joomla templates by Ltheme